#AccRB116 -

Cập nhật: 01/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 25

Trang phục: 12

Bảng ngọc: 50

Bậc ngọc: 90

Rank: Kim cương

Vàng: 25000

Ruby: 600

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: