#AccRB117 - Ngọc 90 chuẩn ad, sắp có đá quý, 6 thẻ đổi tên, 12 lần mega

Cập nhật: 01/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 44

Trang phục: 31

Bảng ngọc: 4

Bậc ngọc: 90

Rank: Bạch kim 1

Vàng: 6346

Ruby: 171

Quân huy: 0

Nổi bật: Ngọc 90 chuẩn ad, sắp có đá quý, 6 thẻ đổi tên, 12 lần mega

Trạng thái: Acc trắng thông tin

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 0386421725

Zalo: