#AccRB119 - murad.ari thich khach.tulen

Cập nhật: 01/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 15

Trang phục: 7

Bảng ngọc: 52

Bậc ngọc: 3

Rank: vang

Vàng: 3000

Ruby: 0

Quân huy: 0

Nổi bật: murad.ari thich khach.tulen

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: diep tran

SĐT:

Zalo: