#AccRB121 - 90

Cập nhật: 01/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 15

Trang phục: 6

Bảng ngọc: 2

Bậc ngọc: 3

Rank: Vàng

Vàng: 0

Ruby: 0

Quân huy: 0

Nổi bật: 90

Trạng thái: Chưa

Thông tin Liên hệ

Facbook: Phan Thế vỹ

SĐT: 0334844971

Zalo: