#AccRB125 - Ngọc Raz chuẩn + ngọc full chí mạng

Cập nhật: 01/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 19

Trang phục: 14

Bảng ngọc: 6

Bậc ngọc: 3

Rank: Bạc 2

Vàng: 8467

Ruby: 226

Quân huy: 1

Nổi bật: Ngọc Raz chuẩn + ngọc full chí mạng

Trạng thái: Trắng thông tin

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 01635702005

Zalo: