#AccRB127 - 90

Cập nhật: 01/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 45

Trang phục: 49

Bảng ngọc: 90

Bậc ngọc: 3

Rank: Bạch kim

Vàng: 7000

Ruby: 2000

Quân huy: 1

Nổi bật: 90

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 0389090357

Zalo: 0389090367