#AccRB130 -

Cập nhật: 01/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 35

Trang phục: 24

Bảng ngọc: 3

Bậc ngọc: 90

Rank: 3

Vàng: 2555

Ruby: 365

Quân huy: 35

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: