#AccRB131 -

Cập nhật: 01/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 18

Trang phục: 19

Bảng ngọc: 87

Bậc ngọc: 3

Rank: Bach kiem 4

Vàng: 6844

Ruby: 177

Quân huy: 1

Nổi bật:

Trạng thái: Chưa có vào acc

Thông tin Liên hệ

Facbook: Võ văn tú

SĐT: 0327838037

Zalo: 04789346