#AccRB132 - 80

Cập nhật: 01/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 29

Trang phục: 22

Bảng ngọc: 2

Bậc ngọc: -1

Rank: Bạch kim

Vàng: 1000

Ruby: 0

Quân huy: 0

Nổi bật: 80

Trạng thái: Chưa có Thoòng tin

Thông tin Liên hệ

Facbook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100021976568319

SĐT:

Zalo: