#AccRB133 -

Cập nhật: 01/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 32

Trang phục: 9

Bảng ngọc: 2

Bậc ngọc: 5

Rank: bạc 1

Vàng: -1

Ruby: 1001

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: phi's Raccing'sboy

SĐT: 0359675301

Zalo: