#AccRB134 -

Cập nhật: 01/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 38

Trang phục: 23

Bảng ngọc: 90

Bậc ngọc: 90

Rank: bạc 1

Vàng: 8000

Ruby: 801

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: phi's Raccing'sboy

SĐT: 0359675301

Zalo: