#AccRB135 -

Cập nhật: 01/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 28

Trang phục: 27

Bảng ngọc: 72

Bậc ngọc: 3

Rank:

Vàng: 700

Ruby: 200

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: