#AccRB136 -

Cập nhật: 01/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 130

Trang phục: 126

Bảng ngọc: 90

Bậc ngọc: 90

Rank:

Vàng: 900

Ruby: 99

Quân huy: -1

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: