#AccRB137 -

Cập nhật: 01/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 17

Trang phục: 11

Bảng ngọc: 4

Bậc ngọc: 3

Rank: Vàng

Vàng: 15888

Ruby: 340

Quân huy: 6

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 0363938047

Zalo: