#AccRB140 -

Cập nhật: 01/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 36

Trang phục: 19

Bảng ngọc: 76

Bậc ngọc: 3

Rank: VàngIV

Vàng: 524

Ruby: 1124

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: Ma Lik

SĐT: 937268134

Zalo: