#AccRB141 -

Cập nhật: 01/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 30

Trang phục: 22

Bảng ngọc: 2

Bậc ngọc: 81

Rank: Vàng 3

Vàng: 2000

Ruby: 180

Quân huy: 2

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 0347476944

Zalo: