#AccRB1373 - 24 tướng 33 trang phuc

Cập nhật: 25/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 24

Trang phục: 33

Bảng ngọc: 7

Bậc ngọc: 3

Rank: BẠC

Vàng: 10000

Ruby: 1050

Quân huy: 0

Nổi bật: 24 tướng 33 trang phuc

Trạng thái: Chưa liên kết

Thông tin Liên hệ

Facbook: Hoang Nguyen

SĐT: 0343175194

Zalo: 0376643890