#AccRB1374 - Tặng

Cập nhật: 25/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 14

Trang phục: 3

Bảng ngọc: 4

Bậc ngọc: 2

Rank: BẠC

Vàng: 1500

Ruby: 1115

Quân huy: 0

Nổi bật: Tặng

Trạng thái: Nó thông tin

Thông tin Liên hệ

Facbook: Hoang Nguyen

SĐT: 0343175194

Zalo: 0376643890