#AccRB1376 -

Cập nhật: 26/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 19

Trang phục: 1

Bảng ngọc: 5

Bậc ngọc: 80

Rank: Vàng 2

Vàng: 3500

Ruby: 175

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100034457192942

SĐT:

Zalo: