#AccRB1377 - Rar muây thái thân quyền đủ mảnh cuồng hoa nak siêu Việt

Cập nhật: 26/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 31

Trang phục: 27

Bảng ngọc: 2

Bậc ngọc: 60

Rank: Kim Cương

Vàng: 6660

Ruby: 165

Quân huy: 8

Nổi bật: Rar muây thái thân quyền đủ mảnh cuồng hoa nak siêu Việt

Trạng thái: Chưa

Thông tin Liên hệ

Facbook: https://m.facebook.com/home.php?_rdr

SĐT: 0393702431

Zalo: