#AccRB1379 - Nak siêu Việt I 8 bang Ngọc còn 2 thẻ đổi tên

Cập nhật: 26/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 23

Trang phục: 21

Bảng ngọc: 8

Bậc ngọc: 75

Rank: Kim cương 5

Vàng: 505

Ruby: 50

Quân huy: 0

Nổi bật: Nak siêu Việt I 8 bang Ngọc còn 2 thẻ đổi tên

Trạng thái: Chưa

Thông tin Liên hệ

Facbook: https://m.facebook.com/home.php?_rdr

SĐT: 0393702431

Zalo: