#AccRB1380 - Ngọc 89

Cập nhật: 26/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 32

Trang phục: 15

Bảng ngọc: 6

Bậc ngọc: 86

Rank: Vàng

Vàng: 2500

Ruby: 200

Quân huy: -1

Nổi bật: Ngọc 89

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: láng'x tử

SĐT: 0947315542

Zalo: