#AccRB142 - 14

Cập nhật: 01/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 40

Trang phục: 20

Bảng ngọc: 30

Bậc ngọc: 50

Rank: Vàng

Vàng: 1

Ruby: 0

Quân huy: 0

Nổi bật: 14

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: