#AccRB1382 - Ngọc 3

Cập nhật: 26/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 28

Trang phục: 27

Bảng ngọc: 3

Bậc ngọc: 0

Rank: Vàng

Vàng: 0

Ruby: 1000

Quân huy: 0

Nổi bật: Ngọc 3

Trạng thái: Chưa

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: