#AccRB1383 -

Cập nhật: 26/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 33

Trang phục: 26

Bảng ngọc: 12

Bậc ngọc: 66

Rank: Dong

Vàng: 1244

Ruby: 549

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: