#AccRB1388 - 80

Cập nhật: 26/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 29

Trang phục: 21

Bảng ngọc: 0

Bậc ngọc: 80

Rank: vàng

Vàng: 3

Ruby: 3

Quân huy: 0

Nổi bật: 80

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: