#AccRB1390 - Violet Tiệc bãi biển Nakroth Siêu Việt Bậc V...

Cập nhật: 26/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 81

Trang phục: 165

Bảng ngọc: 6

Bậc ngọc: 90

Rank: Bạch Kim IV

Vàng: 24000

Ruby: 90

Quân huy: 2

Nổi bật: Violet Tiệc bãi biển Nakroth Siêu Việt Bậc V...

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: Thành Lợi

SĐT: 0974937204

Zalo: 0974937204