#AccRB1392 - NGỌC 90

Cập nhật: 26/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 43

Trang phục: 37

Bảng ngọc: 90

Bậc ngọc: 90

Rank: Vàng

Vàng: 2

Ruby: 1000000

Quân huy: 35415

Nổi bật: NGỌC 90

Trạng thái: đảm bảo chất lượng

Thông tin Liên hệ

Facbook: trọng trời để hình con gái

SĐT: 0826139320

Zalo: