#AccRB1394 - Phun ngoc ngho khong1 vien da quy

Cập nhật: 26/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 29

Trang phục: 28

Bảng ngọc: 1

Bậc ngọc: 90

Rank: Bach kim 1

Vàng: 17000

Ruby: 800

Quân huy: 0

Nổi bật: Phun ngoc ngho khong1 vien da quy

Trạng thái: Dang dung

Thông tin Liên hệ

Facbook: Nguyen van lenh

SĐT: 0961495550

Zalo: 0961495550