#AccRB1396 -

Cập nhật: 26/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 15

Trang phục: 5

Bảng ngọc: 3

Bậc ngọc: 71

Rank: Đồng 3

Vàng: 1851

Ruby: 2039

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: Lực Đăng

SĐT: 0982775386

Zalo: 0982775386