#AccRB1397 - Ngọc 90

Cập nhật: 26/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 56

Trang phục: 120

Bảng ngọc: 1

Bậc ngọc: 90

Rank: kim cương

Vàng: 18888

Ruby: 20

Quân huy: 1

Nổi bật: Ngọc 90

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: