#AccRB144 -

Cập nhật: 01/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 72

Trang phục: 54

Bảng ngọc: 93

Bậc ngọc: 3

Rank: vang

Vàng: 3

Ruby: 3000

Quân huy: 20000

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: Dang Khoa Vo Tran

SĐT: 0905770981

Zalo: 0905770981