#AccRB1402 -

Cập nhật: 26/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 158

Trang phục: 185

Bảng ngọc: 100

Bậc ngọc: 90

Rank: Kim cuong

Vàng: 18888

Ruby: 152

Quân huy: 199064946

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: