#AccRB1403 - Ngọc 60

Cập nhật: 26/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 34

Trang phục: 26

Bảng ngọc: 60

Bậc ngọc: 36

Rank: Bach Kim IV

Vàng: 4319

Ruby: 173

Quân huy: 1

Nổi bật: Ngọc 60

Trạng thái: 0917749992

Thông tin Liên hệ

Facbook: KitoSakura

SĐT: 0917749992

Zalo: 0944286991