#AccRB1408 -

Cập nhật: 26/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 0

Trang phục: 0

Bảng ngọc: 0

Bậc ngọc: 70

Rank: Vàng

Vàng: 12000

Ruby: 500

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 0988330205

Zalo: