#AccRB1409 - Có adruin,zuka,natanya,...

Cập nhật: 26/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 9

Trang phục: 4

Bảng ngọc: 2

Bậc ngọc: 2

Rank: Bạc

Vàng: 18970

Ruby: 451

Quân huy: 0

Nổi bật: Có adruin,zuka,natanya,...

Trạng thái: khỏe

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: