#AccRB1410 - Nak BBoy công nghệ, Raz chiến thần muay thái...

Cập nhật: 26/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 31

Trang phục: 26

Bảng ngọc: 2

Bậc ngọc: 90

Rank: vàng 4 cao nhất kim cương 3

Vàng: 4500

Ruby: 45

Quân huy: 0

Nổi bật: Nak BBoy công nghệ, Raz chiến thần muay thái...

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: hoangchanhung0212@gmail.com

SĐT: 0969627798

Zalo: