#AccRB1411 -

Cập nhật: 26/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 20

Trang phục: 7

Bảng ngọc: 46

Bậc ngọc: 3

Rank: bac 3

Vàng: 129

Ruby: 248

Quân huy: 9

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: kimquyen ht

SĐT: 0352039856

Zalo: