#AccRB145 - Ngọc 90 chuẩn chí mạng và vật lý

Cập nhật: 01/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 37

Trang phục: 29

Bảng ngọc: 10

Bậc ngọc: 3

Rank: Bạch kim 4

Vàng: 10000

Ruby: 400

Quân huy: 1

Nổi bật: Ngọc 90 chuẩn chí mạng và vật lý

Trạng thái: Có email + sdt

Thông tin Liên hệ

Facbook: https://m.facebook.com/singuyen.hoanghuynh?ref=bookmarks

SĐT: 0905192636

Zalo: 0905028096