#AccRB1412 - Cần bán acc

Cập nhật: 26/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 30

Trang phục: 20

Bảng ngọc: 3

Bậc ngọc: 38

Rank: Vàng 4

Vàng: 0

Ruby: 0

Quân huy: 0

Nổi bật: Cần bán acc

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: https://www.facebook.com/nguyenthaiquanghuy

SĐT:

Zalo: