#AccRB1413 -

Cập nhật: 26/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 13

Trang phục: 3

Bảng ngọc: 21

Bậc ngọc: 1

Rank: Vàng 3

Vàng: 1000

Ruby: 20

Quân huy: -1

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 0857972240

Zalo: