#AccRB1415 -

Cập nhật: 27/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 27

Trang phục: 23

Bảng ngọc: 6

Bậc ngọc: 2

Rank: Bạc

Vàng: 3800

Ruby: 0

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: Vỹnguyễn

SĐT:

Zalo: