#AccRB1420 - Murad,kil'groth,zill

Cập nhật: 27/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 17

Trang phục: 10

Bảng ngọc: 2

Bậc ngọc: 65

Rank: Bạc

Vàng: 16

Ruby: 482

Quân huy: 0

Nổi bật: Murad,kil'groth,zill

Trạng thái: Chưa có thông tin liên kết

Thông tin Liên hệ

Facbook: https://www.facebook.com/hale.quocthai?ref=bookmarks

SĐT: 523126321

Zalo: 0523125321