#AccRB1421 -

Cập nhật: 27/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 33

Trang phục: 25

Bảng ngọc: 0

Bậc ngọc: 0

Rank:

Vàng: 0

Ruby: 0

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: vô dụng đệ nhất

SĐT:

Zalo: