#AccRB1428 - Ngo không siêu viet

Cập nhật: 01/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 97

Trang phục: 77

Bảng ngọc: 3

Bậc ngọc: 3

Rank: Cao thủ

Vàng: 21000

Ruby: 1200

Quân huy: 0

Nổi bật: Ngo không siêu viet

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 0772986176

Zalo: