#AccRB1429 - Ngo khong siêu Việt (90 Ngọc chuẩn)

Cập nhật: 01/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 43

Trang phục: 23

Bảng ngọc: 7

Bậc ngọc: 3

Rank: Thách dau

Vàng: 12400

Ruby: 24790

Quân huy: 0

Nổi bật: Ngo khong siêu Việt (90 Ngọc chuẩn)

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 0772986176

Zalo: