#AccRB1431 -

Cập nhật: 02/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 41

Trang phục: 26

Bảng ngọc: 4

Bậc ngọc: 3

Rank:

Vàng: 0

Ruby: 0

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: https://www.facebook.com/chodoi.em.56

SĐT: 0766744655

Zalo: