#AccRB1432 -

Cập nhật: 02/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 12

Trang phục: 5

Bảng ngọc: 2

Bậc ngọc: 2

Rank: Dong

Vàng: 1028

Ruby: 100

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: