#AccRB1434 - Có 3 trang phục quan vinh

Cập nhật: 02/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 36

Trang phục: 33

Bảng ngọc: 62

Bậc ngọc: 2

Rank: Bac3

Vàng: 10

Ruby: 409

Quân huy: 0

Nổi bật: Có 3 trang phục quan vinh

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: Ko bit

SĐT: 0355331244

Zalo: Ko có