#AccRB149 -

Cập nhật: 01/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 25

Trang phục: 12

Bảng ngọc: 3

Bậc ngọc: 0

Rank: Vàng

Vàng: 2

Ruby: 0

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 0383755087

Zalo: